Certifikace a GDPR

Zavádíme řešení garantující vysokou jakost námi dodávaných produktů a služeb.

Systém řízení jakosti ISO 9001:2016

Ve společnosti Bankovní Technika spol. s r. o. byl zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Závěrečný certifikační audit pracovníky TÜV CZ proběhl úspěšně v dubnu 2004.

V rámci příprav na zavedení ISO 9001:2001 byly standardizovány všechny pracovní postupy a činnosti, což se reálně odrazilo v dosažení standardní vysoké jakosti všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb. Systém řízení jakosti je dále vyvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků a s cílem dále zlepšovat poskytované služby.
V roce 2010 byl systém řízení jakosti recertifikován dle ISO 9001:2009.

V roce 2017 byl systém kvality recertifikován dle ISO 9001:2016

Certifikát ISO 9001:2016 ke stažení (česká verze)
Certifikát ISO 9001:2016 ke stažení (anglická verze)

Ochrana osobních údajů a GDPR

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Blíže viz.  Podmínky ochrany osobních údajů

Kontaktujte nás pro více informaci!


    captcha

    Souhlasím s poskytnutím osobních údajů


    © 2023 Bankovní Technika s.r.o., Ostrava. Všechna práva vyhrazena.


    Scrollovat nahoru