UPGRADE linky THEMA pro certifikované zpracování mincí dle zákona 136/2011 Sb.

1. až 3.000 mincí/minutu ( rychlost certifikovaného zpracování mincí)

2. nový EMS senzor (vyhodnocení elektro-mag. vlastností materiálu mincí)

3. dvě paralelní podávací dráhy

Linka TEMA SIF 2500 německé firmy MÜHLBAUER AG je nyní schopna zajistit automatické zpracování mincí v souladu se ZOOBM 136/2011 Sb. v NON-STOP režimu 24/7 zcela samostatně již bez asistence počítaček či třídiček REIS.

Upgradovaná linka TEMA SIF 2500 nyní nabízí :

 • rychlost zpracování až 3.000 mincí/min.
 • automatizaci procesu certifikovaného zpracování mincí
 • NON-STOP provoz v režimu 24/7
 • provozní zatížení až 10.000.000 mincí/měsíc
 • 100% vyhodnoceni pravosti mincí a použitelnosti mincí pro další oběh
 • neměnná objektivita vyhodnocování mincí
 • neměnný výkon
 • zaprotokolování procesu a vad mincí

  captcha

  Souhlasím s poskytnutím osobních údajů


  © 2023 Bankovní Technika s.r.o., Ostrava. Všechna práva vyhrazena.


  Scrollovat nahoru