Služby a servis

Služby a servis

Předprodejní servis

V rámci předprodejního servisu našim zákazníkům nabízíme možnost bezplatné konzultace problému a následné předložení jeho vhodného řešení, případně i ve více variantách. Samozřejmostí je předvedení všech námi dodávaných zařízení v naší předváděcí místnosti, spolu s detailním vysvětlením jeho funkcí. V odůvodněných případech nabízíme rovněž možnost bezplatného testování zařízení přímo u zákazníka v jeho reálných podmínkách.

 


Prodej a implementace

Nově zakoupené zařízení na vyžádání přivezeme, nainstalujeme a zaškolíme obsluhu.

U relevantních zařízení zajistíme jejich datové propojení s informačními systémy zákazníka nebo poskytneme podporu lokálním IT odborníkům.

Všechna námi dodávaná zařízení jsou opatřena návody k obsluze v českém jazyce, dostupnými rovněž v elektronické verzi. K dispozici je rovněž další technická dokumentace (Prohlášení o shodě, certifikáty, popisy interface… apod).

 


Servis a údržba

Naše společnost zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně profylaktické údržby veškeré dodávané techniky.

Pro zajištění této činnosti disponujeme týmem vlastních servisních techniků v jednotlivých regionech, doplněných o externí spolupracovníky.

Servisní činnost je podporována vlastním dílenským zázemím v Ostravě, vybaveném moderními technologiemi, školeným personálem a logistickým zabezpečením. Tato báze spolu s těsnými kontakty na naše hlavní dodavatele, zajišťující know-how a přístup k originálním náhradním dílům, nám umožňuje provádět kvalifikovaně dílenské opravy kompletních zařízení i jednotlivých modulů, včetně jejich celkové repase.

Standardní kvalita našich servisních služeb je podpořena rovněž certifikací řízení kvality dle ISO 9001:2000.    captcha

    Souhlasím s poskytnutím osobních údajů


    © 2023 Bankovní Technika s.r.o., Ostrava. Všechna práva vyhrazena.


    Scrollovat nahoru