UPGRADE linky THEMA pro certifikované zpracování mincí dle zákona 136/2011 Sb.

1. až 3.000 mincí/minutu ( rychlost certifikovaného zpracování mincí)

2. nový EMS senzor (vyhodnocení elektro-mag. vlastností materiálu mincí)

3. dvě paralelní podávací dráhy

Linka TEMA SIF 2500 německé firmy MÜHLBAUER AG je nyní schopna zajistit automatické zpracování mincí v souladu se ZOOBM 136/2011 Sb. v NON-STOP režimu 24/7 zcela samostatně již bez asistence počítaček či třídiček REIS.

Upgradovaná linka TEMA SIF 2500 nyní nabízí :

  • rychlost zpracování až 3.000 mincí/min.
  • automatizaci procesu certifikovaného zpracování mincí
  • NON-STOP provoz v režimu 24/7
  • provozní zatížení až 10.000.000 mincí/měsíc
  • 100% vyhodnoceni pravosti mincí a použitelnosti mincí pro další oběh
  • neměnná objektivita vyhodnocování mincí
  • neměnný výkon
  • zaprotokolování procesu a vad mincí

captcha

 Souhlasím s poskytnutím osobních údajů


© 2020 Bankovní Technika s.r.o., Ostrava. Všechna práva vyhrazena.


Scrollovat nahoru